ការតុបតែងតុ

  • Handpainted Ceramic Decorative Art Tile

    ក្បឿងតុបតែងលម្អដោយក្បឿងសិល្បៈ

    ការតុបតែងតុក្បឿងរបស់យើងគឺធ្វើដោយដៃទាំងអស់ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តសេរ៉ាមិចនិងការងាររចនាដែលបាននាំមកពីសេនស័រវប្បធម៌អធិរាជរបស់ចិន។ ពួកគេនាំមកនូវភាពឆើតឆាយនិងស្ទីលដែលមិនចេះរីងស្ងួតដល់បរិយាកាសរស់នៅនិងការិយាល័យសម្រាប់បង្កើតជីវិតកាន់តែស្រស់ស្អាត។ ជាមួយនឹងផលិតផលម៉ូតអ្នកនឹងរកឃើញគំនិតនិងការបំផុសគំនិតដើម្បីជួយតុបតែងនិងកំសាន្តទាន់សម័យ។ លក្ខណៈពិសេស ១. ការលាបពណ៌ធ្វើដោយដៃធ្វើពីកញ្ចក់និងឡដុតធ្វើដោយគ្រឿងតុបតែងសេរ៉ាមិច ...
  • Handpainted Ceramic Decorative Art Tile

    ក្បឿងតុបតែងលម្អដោយក្បឿងសិល្បៈ

    ការតុបតែងតុក្បឿងរបស់យើងគឺធ្វើដោយដៃទាំងអស់ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តសេរ៉ាមិចនិងការងាររចនាដែលបាននាំមកពីសេនស័រវប្បធម៌អធិរាជរបស់ចិន។ ពួកគេនាំមកនូវភាពឆើតឆាយនិងស្ទីលដែលមិនចេះរីងស្ងួតដល់បរិយាកាសរស់នៅនិងការិយាល័យសម្រាប់បង្កើតជីវិតកាន់តែស្រស់ស្អាត។ ជាមួយនឹងផលិតផលម៉ូតអ្នកនឹងរកឃើញគំនិតនិងការបំផុសគំនិតដើម្បីជួយតុបតែងនិងកំសាន្តទាន់សម័យ។ លក្ខណៈពិសេស ១. ការលាបពណ៌ធ្វើដោយដៃធ្វើពីកញ្ចក់និងឡដុតធ្វើដោយគ្រឿងតុបតែងសេរ៉ាមិច ...